Aydınlatma Metni (Hasta)

DENTAFORUM TEDAVİ HİZMETLERİ TURİZM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ

SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HASTA ve HASTA VELİSİ/VASİSİ/TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Dentaforum Tedavi Hizmetleri Turizm Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Dentaforum) (“İşyeri”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve hasta kaydının oluşturulması ile tedavinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerine özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Dentaforum tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres : Gültepe Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Betoncular Apartmanı, No:58/A Melikgazi/Kayseri

Telefon : 0352 233 60 70MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Bu aydınlatma metninde hasta olarak ifade edilen kişi, teknik anlamda “ürün veya hizmet alan kişi” olup “hasta” ifadesinin geçtiği her yerde “ürün veya hizmet alan kişi”nin anlaşılması gerekir.

Hastalara ve hasta velisi/ vasisi/ temsilcisi’ne ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 1. İletişim : Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Hizmetin İfası, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/ Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 2. Kimlik : Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Hizmetin İfası, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam/ Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/ Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 3. Hukuki İşlem : Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 4. Müşteri İşlem : Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam/ Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/ Şikayetlerin Takibi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 5. Fiziksel Mekan Güvenliği : Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 6. İşlem Güvenliği : Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Talep/ Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 7. Finans : Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam/ Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam/ Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam/ Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 8. Görsel Ve İşitsel Kayıtlar : Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 9. Sağlık Bilgileri : Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hizmetin İfası, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/ Şikayetlerin Takibi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi ve tıbbi tedavinin tamamlanabilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kimlik : Sosyal Güvenlik Kurumu, Tedarikçiler, Özel Sigorta Şirketi, Yetkili özel ve kamu kurum ve kuruluşları

 2. Hukuki İşlem : Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 3. İletişim : Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel Sigorta Şirketi, Yetkili özel ve kamu kurum ve kuruluşları

 4. Müşteri İşlem : Yetkili özel ve kamu kurum ve kuruluşları

 5. Fiziksel Mekan Güvenliği : Yetkili özel ve kamu kurum ve kuruluşları

 6. İşlem Güvenliği : Yetkili özel ve kamu kurum ve kuruluşları

 7. Finans : Yetkili özel ve kamu kurum ve kuruluşları

 8. Görsel Ve İşitsel Kayıtlar : Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel Sigorta Şirketi, Tedarikçiler, Yetkili özel ve kamu kurum ve kuruluşları

 9. Sağlık Bilgileri : Sosyal Güvenlik Kurumu, Tedarikçiler, Özel Sigorta Şirketi, Yetkili özel ve kamu kurum ve kuruluşları

Ayrıca bu veriler, gerekmesi durumunda, yapılacak işlemle sınırlı olmak üzere, şirketimizce yetkilendirilen avukatlara aktarılmaktadır.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Hastalara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda form doldurması ve kişisel verilerini sözlü olarak beyan etmesi yoluyla işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler;

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5:

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

B- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 6:

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

 1. İletişim / Elde edilmesinden itibaren 10 yıl

 2. Kimlik / Elde edilmesinden itibaren 10 yıl

 3. Hukuki İşlem : Elde edilmesinden itibaren 10 yıl

 4. Müşteri İşlem : Elde edilmesinden itibaren 10 yıl

 5. Fiziksel Mekan Güvenliği : Elde edilmesinden itibaren 2 yıl

 6. İşlem Güvenliği : Elde edilmesinden itibaren 2 yıl

 7. Finans : Elde edilmesinden itibaren 10 yıl

 8. Görsel ve İşitsel Kayıtlar : Elde edilmesinden itibaren 10 yıl

 9. Sağlık bilgileri / Elde edilmesinden itibaren 15 yıl

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

DENTAFORUM A.Ş.

Bilgilendirilen

Adı Soyadı


Tarih


İmza
Bize UlaşınRandevu Al
WhatsApp chat