Veri Sahibi Başvuru Formu

DENTAFORUM TEDAVİ HİZMETLERİ TURİZM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ

SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU


  1. Genel bilgiler ve kullanım amacı

Bu başvuru formu Dentaforum Tedavi Hizmetleri Turizm Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Dentaforum) tarafından hazırlanmış olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13’üncü maddesi kapsamında “Veri sorumlusuna yapılacak başvuru” için kullanılır.

Başvuru sahibine, talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap verilir.

  1. Başvuru yolu

Başvurunuzu bu formu doldurarak, bu form haricinde dilediğiniz başkaca bir yazılı metin sunarak veya Kişisel Verileri Korumu Kurulunca belirlenen her türlü yöntemle ve aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.


BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya

Noter vasıtasıyla

Gültepe Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Betoncular Apartmanı, No:58/A Melikgazi/Kayseri

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

dentaforum@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

info@dentaforum.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

4. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

info@dentaforum.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  1. Veri sahibi bilgileri

Adı soyadı


TC No


İletişim adresi


Telefon numarası


E-posta


Faks No
  1. Talep sonucunun iletilmesi

Talebiniz sonucunun size ulaştırılmasını istediğiniz iletişim kanalını işaretleyiniz.

Sonuç E-posta hesabıma gönderilsin

Sonuç adresime postalansın

Sonuç faks olarak iletilsin

  1. Başvuru konusu

Başvuru konunuzu ve talebinizi aşağıya yazabilirsiniz
  1. Veri sahibi beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

VERİ SAHİBİ

Adı Soyadı


Başvuru Tarihi


İmza
Sayfa 3 / 3


Bize UlaşınRandevu Al